• Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera) (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet

Ny hemsida!


Välkomna till vår nya portal! Här hittar ni nu aktuell information om 3K Bygg i Markaryd såsom företagsinformation, vilka bostäder vi erbjuder, lite av våra tidigare projekt samt kontaktinformation.


 
 
 

Postadress

Besöksadress

Tel.

E-post

3K Bygg i Markaryd AB
Box 131 285 23 Markaryd
3K Bygg i Markaryd AB
Hyltevägen 19 285 32 Markaryd
070 609 72 91 info@3kbygg.se 
site created and hosted by skandiaweb

 

Profilinformation

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.43 MB
Application afterInitialise: 0.043 seconds, 3.03 MB
Application afterRoute: 0.054 seconds, 3.55 MB
Application afterDispatch: 0.145 seconds, 7.71 MB
Application afterRender: 0.184 seconds, 8.51 MB

Minnesanvändning

9001112

12 SQL-frågor loggade

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '33up3driieq8do1a850ev3ojm4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1531941853' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '33up3driieq8do1a850ev3ojm4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '33up3driieq8do1a850ev3ojm4','1531942753','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 28
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-07-18 19:39:13' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-07-18 19:39:13' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='28'
 12. SELECT *
    FROM jos_djimageslider
    WHERE catid=6
    AND published=1
    ORDER BY ordering ASC

Laddade språkfiler

Diagnostik - ej översatta strängar

Ingen

Design - ej översatta strängar

Ingen