• Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera) (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet
 • Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera) (Kopiera)
  Det personliga byggföretaget med gedigen erfarenhet

Om oss

 

3K Bygg grundades 1999, med ledning och personal med lång branscherfarenhet.
Med anledning av generationsskifte övergick bolagets fastigheter 2010 till
3K Bygg Fastighets AB.
 
3K Bygg har 20 anställda och omsätter ca 27 milj.
 

Affärside

3K Bygg ska vara ett personligt företag som ska producera efter kundens önskemål och behov, på ett sätt där kundens intresse tillvaratas när det gäller kvalite´, funktion och kostnad.
 

Marknaden

Ny,om- och tillbyggnad.
Industri och fastighetsservice.
Vårt arbetsområde är Markaryds kommun med en radie på ca 10 mil.
Projektstorlek allt från 10.000 kr upp till 20 milj.
 

Kunden

Vi har en stor fast kundkrets, mycket byggprojekt och industriservice hos de stora företagen i kommunen,
Vi är seriösa, ambitiösa och måna om att våra kunder har samma åsikt.
Ett stort engagemang från oss från början, ger inga överraskningar på vägen och slutresultatet blir två nöjda parter.
Vi sysslar med problemlösningar, vi tar fram skisser, ritningar och kostnadsförslag och lägger mycket tid på att utreda kundens behov.
 

Ägare

Fredrik Winkvist
 

Personal

Vår personal är kunnig och kompetent, har stort ansvarskännande och är mycket lojala, vilket gör att vi kan leva upp till våra ambitioner.
En platt organisation, öppenhet, eget ansvar och kamratskap är det vi eftersträvar.
 

Kvalitetssystem

Företagets kvalitetssystem är baserat på ISO9001.Vi arbetar efter projektanpassad kvalitetsplan, kontrollplan och egenkontroller.
Vi är tre på företaget som har kvalitetsansvarutbildning.
 

Miljö och Arbetsmiljö

Företagets miljösystem är baserat på ISO14001.
Miljöplan och Arbetsmiljöplan med risköversikt anpassas för varje projekt.
Vi är 4 på företaget som har BAS-U utbildning.
  

 

Postadress

Besöksadress

Tel.

E-post

3K Bygg i Markaryd AB
Box 131 285 23 Markaryd
3K Bygg i Markaryd AB
Hyltevägen 19 285 32 Markaryd
070 609 72 91 info@3kbygg.se 
site created and hosted by skandiaweb

 

Profilinformation

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.43 MB
Application afterInitialise: 0.257 seconds, 3.03 MB
Application afterRoute: 0.268 seconds, 3.53 MB
Application afterDispatch: 0.450 seconds, 7.73 MB
Application afterRender: 0.500 seconds, 8.53 MB

Minnesanvändning

9021104

12 SQL-frågor loggade

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'h8k70rimu1dgnipfmpggu16eu3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1531942093' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'h8k70rimu1dgnipfmpggu16eu3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'h8k70rimu1dgnipfmpggu16eu3','1531942993','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 3 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 3)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 29
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-07-18 19:43:13' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-07-18 19:43:13' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='29'
 12. SELECT *
    FROM jos_djimageslider
    WHERE catid=6
    AND published=1
    ORDER BY ordering ASC

Laddade språkfiler

Diagnostik - ej översatta strängar

Ingen

Design - ej översatta strängar

Ingen